Zpracování osobních údajů

1. Společnost  Zlaté české ruce – I.R.P. spol. s r.o., se sídlem ADRESA Bělokozly 62, 285 06 Sázava, zapsaná u Spisová značka: C 261179 vedená u Městského soudu v Praze  zpracovává v případě ( smluvní partneři, jednotlivý řemeslníci, odpovědi na dotazy, odesílání obchodních sdělení, zpracování cenových nabídek, předání kontaktu na smluvní partnery, konzultace, analýzy, fakturace, odesílání zboží, ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dříve i dále jen „Nařízení“), následující osobní údaje: následující osobní údaje: o VYPSAT ZPRACOVÁVANÉ OSOBNÍ ÚDAJE ( – jméno a příjmení

– název firmy

– adresa sídla, adresa

– IČ, DIČ

– e-mailová adresa

– číslo bankovního účtu a kód banky

– telefonní číslo

– IP adresa

(dále jen „Osobní údaje Objednatele, poptávajícího“)

2. VYPSAT OPĚT ZPRACOVÁVANÉ OÚ je nutné zpracovat pro VYPSAT ÚČEL ZPRACOVÁNÍ ( Odpověď na dotaz, odesílání obchodních sdělení, zpracování cenové nabídky, předání kontaktu na smluvní partnery, konzultace, analýzy, fakturace, odesílání zboží ). Tyto osobní údaje budou společností Zlaté české ruce – I.R.P. spol. s r.o. zpracovávány po dobu 3 let.

3. Zpracování osobních údajů je prováděno společností Zlaté české ruce – I.R.P. spol. s r.o.tedy správcem osobních údajů, osobní údaje však pro tuto společnost mohou zpracovávat i tito zpracovatelé: VYPSAT DALŠÍ ZPRACOVATELE ( smluvní partneři firmy Zlaté české ruce – I.R.P. spol. s r.o., jednotlivý řemeslníci, dodavatelé či odběratelé).

4. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo: požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,

o požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,

o vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,

o požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů – tento výmaz však bude mít za následek ukončení jednání o smlouvě, vymazání dat

o v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

  •  

V Sázavě dne 23. 5. 2018