Obchodní podmínky

1) Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování služeb

2) Všeobecné obchodní podmínky pro zprostředkování

3) Reklamační řád pro reklamaci služeb

4) Podmínky užití webového rozhraní

5) Zpracování osobních údajů

6) Informace o cookies

 

Písemný souhlas se shromažďováním a zpracováním osobních údajů (.doc)

Smlouva o zpracování osobních údajů (.docx)

Podle § 14, odst. (1) zákona č. 634/1992 Sb. "o ochraně spotřebitele" se poskytuje spotřebiteli informace, že subjektem věcně příslušným k mimosoudnímu řešení 
spotřebitelských sporů je dle § 20e, písm. d) zákona o ochraně spotřebitele: Česká obchodní inspekce, jejíž internetová adresa zní: www.coi.cz